Nyhetsarkiv

HAP-programmet

Under hösten kommer IMIS att tillföra Haschavvänjningsprogrammet (HAP) i verksamheten.

Ansvarig för dessa grupper är vår Beroendeterapeut Katrin Rosander.