Välkommen till IMIS – en behandlingsverksamhet där vi arbetar med människan i fokus och där den totala kunskapen är vår utgångspunkt! Vi erbjuder en ärlig chans till förändring och har som ledstjärna att förändring är möjlig.

Idé och värdegrund

Vår tanke kring IMIS är att den ska vara öppen och i ständig utveckling. IMIS ska erbjuda möjligheter och vara ett kreativt utrymme för såväl uppdragsgivare, klient/nätverk som för personalen inom IMIS.

Vi eftersträvar att vara en lärande organisation som erbjuder möjligheter till mångfald och nyskapande.

Utgångspunkten är en humanistisk människosyn som baseras på att alla människor ska behandlas med respekt och att alla har lika värde.

Vår strävan är att vår kunskap och våra värderingar ska synas i allt det vi gör. Genom öppenhet och flexibilitet, genom dialog med uppdragsgivare, klienter och omvärlden håller vi denna process levande.

Målgrupp

IMIS är en fristående behandlingsorganisation som vänder sig till vuxna män och kvinnor med samsjuklighet. Vi har upptagningsområde i hela Sverige och har vårt säte i Hultsfreds kommun.

Bakgrunden till en placering på IMIS kan vara missbruk/beroende, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionshinder och därtill medföljande sociala problem.

Vi arbetar med behandling, utredning och har fokus på den individuella förändringsprocessen.

Vår strävan är att vår kunskap och våra värderingar ska synas i allt det vi gör. Genom öppenhet och flexibilitet, genom dialog med uppdragsgivare, klienter och omvärlden håller vi denna process levande.